Regulamin Uroczego Zakątka

Witamy Państwa w ośrodku Uroczy Zakątek. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie i jednocześnie jego sprawną organizację.

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do 10.00 dnia następnego.
 2. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00.W przypadku jej nie przestrzegania właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.
 3. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30 % ceny za pobyt. Wpłaty należy dokonać w ciągu 2 dni od rezerwacji wstępnej (telefonicznej bądź mailowej). Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną. Wpłacenie zadatku na nasze konto po innym tytułem niż „zadatek” będzie traktowane jako zadatek.

Nr konta: Santander Bank 03 1090 1708 0000 0001 4761 1415

 • Resztę należności za zamówiony pobyt oraz opłatę klimatyczną należy uregulować gotówką przed zakwaterowaniem.
 • W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu domków. Kaucja zwolniona jest w chwili wymeldowania w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń, braku w wyposażeniu domku.
 • W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 • Podczas wymeldowania Gość zobowiązany jest do pozostawienia czystości w domku m.in.: zmycia naczyń, wyniesienia śmieci, opróżnienia szafek oraz lodówki ze swoich rzeczy itp. W przypadku pozostawienia nieczystości zostanie potrącone 200zł z kaucji.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na bieżąco.
 • Zabrania się palenia tytoniu oraz świeczek w domach. Zakaz palenia obowiązuje także na terenie placu zabaw.Prosimy o nie wnoszenie do domków łatwopalnych materiałów, smażenia ryb oraz o nie słuchanie głośnej muzyki.
 • Bardzo lubimy zwierzęta jednakże nie wszyscy nasi Goście podzielają naszą miłość do nich. W związku z powyższym zwierzęta nie są akceptowane na terenie Uroczego Zakątka.
 • Prosimy o nie naprawianie sprzętu jeśli się Państwu popsuje w trakcie użytkowania. Proszę o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
 • Na terenie ośrodka zabrania się słuchania głośniej muzyki oraz zakłócania spokoju innych Gości
 • Prosimy o nie używanie jakichkolwiek przyrządów lub sprzętu zasilanych energią elektryczną bądź gazową nie będących wyposażeniem domów np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
 • Uroczy Zakątek nie odpowiada za uszkodzone mienie tj: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domach.
 • Uroczy Zakątek nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności, które mogą być spowodowane przez niezależnych dostawców np. czasowym brakiem wody, prądu.
 • Dzieci mogą korzystać z palcu zabaw tylko pod nadzorem osób dorosłych.
 • Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.

W razie potrzeby wystawienia faktury VAT za pobyt w naszych ośrodkach, bardzo prosimy o taką informację w momencie wstępnej rezerwacji. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1520), nie będzie możliwe „przepisanie” paragonu fiskalnego na fakturę Vat.